Scholing voor jongeren in Ruiru, Kenia

BWW_icoon gerealiseerd.png

Gerealiseerd


Met het Keniaanse 8-4-4 systeem - acht jaar basisschool, vier jaar middelbaar onderwijs en vier jaar hoger onderwijs - wordt er gestreefd naar een samenleving waar burgers zelfredzaam zijn. Door de hoge kosten, de armoede en het gebrek aan faciliteiten is er echter een hoge uitval onder scholieren.
De meerderheid van de kinderen die niet naar school gaan moet zien rond te komen met minder dan een dollar per dag. De meesten kunnen niet lezen of schrijven. Ze gaan niet (meer) naar school door allerlei omstandigheden. Zoals het overlijden van de ouders aan HIV/aids, of armoede bij de ouders zodat zij niet voor hun kinderen kunnen zorgen. De meerderheid van deze kinderen hebben geen vaardigheden en hebben de hoop in de toekomst verloren. Zonder werk en zonder kansen worden ze naar risicovol gedrag gedreven. Dat wil zeggen prostitutie en drugsgebruik.

In Ruiru, een droge omgeving ten noorden van de hoofdstad Nairobi waar veel armoede heerst, ligt de school van Murera Community Empowerment & Support Organisation (MCESO).
Het MCESO biedt sinds 2003 lokaal opleidingen aan wezen en andere kwetsbare kinderen van de leeftijd 5 – 18 jaar. Het doel van MCESO is dat zij zelfvertrouwen ontwikkelen en zichzelf leren te voorzien. Ook krijgen ze vaardigheden waarmee ze kunnen meedraaien in de maatschappij en toegang hebben tot onderwijs en gezondheid.
De nadruk ligt op het basisonderwijs, maar sinds kort kunnen de kinderen die dat willen na de basisschool ook een opleiding computer,  houtbewerking of kleermaken volgen. Deze afdeling is echter erg klein.

MCESO is een professionele organisatie, die fantastische resultaten behaalt. Al honderden kansarme kinderen hebben profijt gehad van de hulp van MCESO op de meest praktische, duurzame wijze: met een opleiding. Het praktische onderwijs is in Kenya een ondergeschoven kindje. De instellingen zijn voor hun fondsen voornamelijk afhankelijk van particuliere giften. Betrouwbare, goed opgeleide leraren zijn schaars, evenals betrouwbaar, goed gereedschap. MCESO is een alternatief dat hier wél voor zorgt.

Wij helpen MCESO graag met materiaal om de kwaliteit van hun lessen te verbeteren, zodat nog meer jongeren hun opleiding succesvol kunnen afronden.

De goederen die wij naar MCESO zenden zijn:

30 computers
15 elektrische naaimachines
10 handnaaimachines
  5 trapnaaimachines
  1 timmerset voor 20 leerlingen
  1 metaalbewerkingsset voor 20 leerlingen
  1 metselset voor 20 leerlingen

Het bedrag dat nodig is om dit project te realiseren is € 10.625,-. Dit is inclusief transport. MCESO neemt zelf de kosten voor rekening van inklaring en transport vanaf de haven Mombassa, waar wij de goederen naartoe sturen.

naailes Murera Kenia.jpg
Computerles Murera Kenia.jpg