Wat kan een timmerman zonder zaag?

Zonder gereedschap kun je natuurlijk niets, ook al heb je net succesvol een vakopleiding afgerond. Daarom leveren wij gereedschap en andere spullen zoals naaimachines en computers aan opleidingscentra, coöperaties en andere organisaties in ontwikkelingslanden die praktisch werken aan armoedebestrijding en werkgelegenheid. Dat doen wij onder de internationale noemer 'Tools4Change'. 
Elk project verloopt in zes stappen, die samen in totaal een jaar in beslag kunnen nemen.   


 
stap 1

1

aanvraag

Organisaties in ontwikkelingslanden dienen bij ons een projectaanvraag in. In de aanvraag geven de organisaties naast informatie over organisatiestructuur, ervaring en financiële situatie, ook aan welk gereedschap ze nodig hebben, in welke aantallen en voor welk doel. 
Het gebeurt ook vaak dat andere Nederlandse ontwikkelingsorganisaties ons vragen om een project van hun te ondersteunen met gereedschap. Dit doen we graag zolang het initiatief en de vraag vanuit het ontwikkelingsland komt. Onze ervaring is dat de communicatie en de beoordeling sneller verlopen als er al een samenwerking is met een Nederlandse organisatie. 

Naast projectaanvragen uit ontwikkelingslanden doen we steeds vaker projecten in samenwerking met andere organisaties. Wij leveren dan bijvoorbeeld een deel van de gereedschappen aan. 
We bouwen graag langdurige relaties op, met een project, een land of organisatie. 


stap 2

beoordeling

Na de aanvraag onderzoeken we of de organisatie en het project aan onze voorwaarden voldoen. Een aanvraag voor een tractor kunnen we bijvoorbeeld niet honoreren. Daarna checken we of het mogelijk is om de goederen in te voeren in het land van bestemming. We nemen ook contact op met de door de aanvrager opgegeven referenten. Dat is belangrijk bij het beoordelen of een vragende organisatie wel werkelijk in staat is om de doelen te behalen waarvoor zij de gereedschappen aanvragen.


stap 3

Fondsenwerving en donaties

Als we een project goedkeuren starten we met het aanschrijven van fondsen. Zonder fondsen kunnen we geen projecten uitvoeren. Als het benodigde bedrag door donaties en fondsen bijeen is gebracht, kunnen we met de uitvoering starten. 


stap 4

samenstellen 

We verzamelen de benodigde gereedschappen en materialen. Als we bepaalde gereedschapssets niet compleet kunnen maken met ingeleverde goederen, schaffen we het aan. Een voorbeeld van wat we vaak tekort komen zijn zweihaken in houtbewerkingsets. 


stap 5

Verscheping & inklaring

Voor de verscheping kopen we vaak een zeecontainer aan. Eén project vult meestal geen complete container. Daarom proberen we meerdere projecten in één land tegelijkertijd op te pakken. Dan moet dus ook voor die projecten de financiering geregeld zijn. Soms kunnen we meeliften met de ruimte die andere goede doelen organisaties in Nederland nog beschikbaar hebben in hun container. Als wij ruimte over hebben stellen we het tegen een laag tarief beschikbaar aan andere ontwikkelingsorganisaties.  
De ontvangende organisaties zorgen en betalen voor de inklaring van de goederen en het transport van de haven naar hun eigen locatie. Dat is ongeveer 10% van de totale projectkosten.


stap 6

gebruik & feedback

Volgens afspraak koppelen de ontvangende organisaties naar ons terug over de ontvangen goederen. Daarmee kunnen wij de kwaliteit van wat wij leveren in de gaten houden en waar nodig verbeteren. Daarnaast leveren de organisaties informatie over wat er met het gereedschap gebeurt en sturen ze foto's waarop te zien is hoe het wordt gebruikt. Met die informatie kunnen wij de financiers weer op de hoogte houden.


Veel gestelde vragen


Hoe weten jullie dat het gereedschap goed terecht komt?

Wij checken de organisaties en de projecten vooraf goed. Ze moeten voldoen aan door ons opgestelde criteria. Ook vragen we om referenten. 
De organisaties sturen ons op ons verzoek rapportages.
Onze financiën besteden wij zoveel mogelijk aan het opknappen en transport van de goederen. We kiezen ervoor om geen geld uit te geven aan verre reizen. Wel vragen we bekenden om een bezoek te brengen aan projecten, als ze toch in de buurt zijn. 
 

Waarom sturen jullie geen geld in plaats van gereedschap?

Naast de hoge prijs voor nieuwe goederen, zijn de kwaliteit en de beschikbaarheid in ontwikkelingslanden vaak slecht. Geld sturen biedt geen oplossing. Onze goederen verstoren de lokale markt dus niet. 
 

Wat gebeurt er met het gereedschap als het kapot gaat? 

We sturen onderdelen en handleidingen mee. Bij de organisaties van technische opleidingen is voldoende kennis en ervaring aanwezig om spullen te repareren. En er zijn over het algemeen veel kleine ondernemingen die prima in staat zijn om reparaties uit te voeren.  
Met de Noord-Ierse zusterorganisatie Tools for Solidarity doen we een project in Tanzania waarbij ook scholing in het onderhoud van naaimachines wordt aangeboden. 


 Voor onze projecten werken we samen met