Ruim 30 jaar gereedschap opknappen


Betuwe Wereldwijd toen...

In de jaren '80 van de vorige eeuw is er een toenemende werkloosheid, vooral onder jongeren. Ook in Culemborg wil men er wat aan doen. Er wordt een solidariteitswerkplaats opgericht. Fietsen en gereedschappen worden ingezameld en geleverd aan stichting Vraag & Aanbod Internationaal. Deze organisatie geeft opdrachten aan werkgelegenheidsinitiatieven voor de levering van gebruikte goederen aan projecten in ontwikkelingslanden. Na een succesvol jaar voor deze solidariteitswerkplaats wordt in 1987 Stichting Betuwe Wereldwijd opgericht. Werkloze jongeren maar ook ouderen die weinig zicht hebben op een baan kunnen hier terecht om werkervaring op te doen. Er worden hulpgoederen zoals rolstoelen, typemachines, gereedschap, fietsen en naaimachines ingezameld, opgeslagen, opgeknapt en verzonden. Betuwe Wereldwijd is niet alleen werkplaats, maar ook centraal magazijn en verzendhuis voor andere werkplaatsen van Vraag & Aanbod. In 1989 verhuist Betuwe Wereldwijd naar een groot, monumentaal pand aan de Goilberdingerstraat 32 in Culemborg, waar de werkplaats nu nog zit.


... en nu

Er is in de tussentijd wel het een en ander veranderd. Niet alleen zijn de typemachines vervangen door computers, ook de groep medewerkers is nu diverser. Van langdurig werklozen tot mensen met een verstandelijke beperking, autisme, of andere stoornis en mensen die -om wat voor reden dan ook- moeite hebben in deze maatschappij 'mee te draaien'.
Vanaf 2010 werkt Betuwe Wereldwijd vrijwel niet meer in opdracht van Vraag & Aanbod Internationaal. De keuze voor en beoordeling van projecten, de werving van de benodigde fondsen en het organiseren van het transport doen we nu zelf. 


 
 
krantenknipsel beginperiode Betuwe Wereldwijd