Wij kijken niet naar wat je hébt, maar naar wat je kán

Het lukt niet iedereen om in een regulier bedrijf te werken, om een dagelijks ritme op te bouwen of om simpelweg contact te hebben met anderen. Voor sommigen zijn daar extra stapjes of extra begeleiding voor nodig. Dat bieden wij bij Betuwe Wereldwijd. 


 

Met een rugzakje...  

Met een rugzakje bedoelen we mensen met:

 • een licht verstandelijke beperking

 • autisme

 • stoornis zoals ADHD, borderline

 • moeite om mee te draaien in deze maatschappij

 • en combinaties van bovenstaande


Onze aanpak

Wij bieden arbeidsmatige dagbesteding in groepsverband. Het gaat dus om activiteiten met een werk-karakter. 
We werken in kleine teams waar maximaal vijf mensen tegelijkertijd werken. We streven per team naar een mooie mix, waar mensen hun kwaliteiten kwijt kunnen én elkaar versterken. 
Teams zijn echter niet in beton gegoten. Waar het kan, stimuleren we medewerkers om stapjes te zetten. Om nieuwe werkzaamheden binnen onze organisatie op te pakken. Of om uiteindelijk een stap te zetten naar een baan elders. Wat het beste is voor de medewerker is steeds ons uitgangspunt. Ook al betekent dat soms dat we afscheid moeten nemen. 


de mens centraal

Er is afgelopen jaren veel veranderd in het 'sociaal domein'. Het is daardoor soms een beetje zoeken in wet-en regelgeving en financiering. We treden in overleg met andere betrokken instanties om zoveel mogelijk in het belang van de medewerker te kunnen handelen. En spannen ons in om onze begeleiding gefinancierd te krijgen. Wij zetten steeds het belang van de mens centraal.
We werken met de volgende regelingen:

 • We zijn onderaannemer voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ), via zorginstellingen.

 • We hebben een raamovereenkomst met gemeenten in de regio (Culemborg, Geldermalsen, Buren en Tiel) voor dagactiviteiten voor mensen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (zorg in natura).

 • Verschillende mensen kopen direct zorg voor dagbesteding bij ons in, vanuit hun PGB.

 • We bieden (werkervarings)trajecten aan mensen in klantgroep 3 en 4 van de Participatiewet.

 • We bieden ontwikkeltrajecten aan voor jongeren voor de opstap van speciaal onderwijs naar beschut werk.

 • We bieden werkplekken aan voor Wajongers.


 

Wij werken samen met

Wij werken samen met andere kleinschalige zorgaanbieders