Goederen voor ouderen in Suriname

BWW_icoon gerealiseerd.png

gerealiseerd


DONATIES

€1.365,-

De historie en de gezamenlijke taal zorgen nog steeds voor een sterke band tussen Suriname en Nederland. Op cultureel en maatschappelijk gebied is er tamelijk veel uitwisseling. Daarbij speelt de grote oorspronkelijk Surinaamse gemeenschap in Nederland neen grote rol. Maar ook veel anderen worden geraakt en zijn betrokken bij projecten in Suriname.

Suriname verkeert regelmatig in spannende ontwikkelingen. En dat heeft z´n weerslag op de, grotendeels arme, bevolking.  70% van de totale bevolking leeft onder de armoedegrens.
Voor het merendeel van de inwoners blijft het een kwestie van overleven. Daar is in Suriname al langer sprake van, maar het leek een tijd beter te gaan. Maar nu met de economische crisis gaat het helaas bergafwaarts. En daarbij worden, zoals gewoonlijk, de kwetsbare groepen het sterkst getroffen. 

Huize Siembah
Huize Siembah is een bejaardentehuis aan de overkant van de rivier bij Paramaribo. Er wonen ouderen, 60+, mannen en vrouwen. Met name mensen die geen familie meer hebben, of geen familie in de buurt hebben die voor hen kunnen zorgen en vaak ook niet kunnen bezoeken. Voor mensen die bij Huize Siembah verblijven is het vaak de laatste fase in hun leven. Ze leven onder zeer basale omstandigheden. De financiële crisis heeft ook hier z’n weerslag.

Stichting Siembah wordt gefinancierd door de overheid. Dat houdt in dat het personeel en de huisvesting betaald wordt. De basisopvang bij Huize Siembah is geregeld. Maar geld en materiaal voor extra zaken voor het werk door het personeel en het verblijf voor de ouderen ontbreekt in alle vormen. Zo waren er geen stoelen om mensen onder de douche te zetten en geen goede rolstoelen of rollators.

Eerder in 2017 hebben we een groot aantal goederen naar Huize Siembah verzonden. Van verpleegbedden en badstoelen tot emmers en tuingereedschap. Daarmee hebben we Stichting Siembah kunnen helpen met het bieden van een menswaardige laatste fase van hun leven van de ouderen.

Eén van onze medewerksters verblijft  minimaal twee maanden per jaar in Paramaribo. Daardoor zijn er nauwe contacten en kunnen we goed meekijken hoe de goederen worden besteed.

In dit vervolgproject verzenden we een aantal aanvullende materialen. Het gaat om:

20 rollators
15 bakjes voor de Rollator
  4 rolstoelen
  8 bedophogers
  3 douchestoelen
  1 hoge wc bril
  1 ruggesteun
  1 gordelband voor tillift
  1 po-stoel
  5 krukken
  1 computer
14 kleine medische tangen
  2 glucosemeters
materiaal t.b.v. bloedprikken
incontinentie materiaal voor mannen

De kosten voor dit vervolgproject zijn €1.365,-. Dat is inclusief het transport naar de haven van Paramaribo. Huize Siembah regelt en betaalt zelf de inklaring en transport vanaf de haven.

gebruikte rollator voor ouderen in Suriname.JPG