Naaimachine-revisiewerkplaats in Tanzania

gerealiseerd


bIJDRAGEN

€2000,-

BWW_icoon vraagteken (anonieme donatie).png

€2400,-

£3000,-

Tanzania is een van de armste landen ter wereld, de economie is vooral afhankelijk van traditionele landbouw. Een op de drie Tanzanianen leeft onder de armoedegrens. Het grootste deel van de arme bevolking woont op het platteland. Maar ook het aantal armen in de steden groeit snel.
Op dit moment doorloopt minder dan 50% van de kinderen de basisschool, waarvan vervolgens één op de tien leerlingen de middelbare school afrondt. Met name het veel meisjes van het platteland verlaat vroegtijdig de school. De gezinnen hebben daar weinig geld en geven de voorkeur aan onderwijs voor hun zonen.
Het Ministerie van Onderwijs in Tanzania zet zich op grote schaal in voor de opleiding van haar jongeren. Helaas zijn de middelen voor scholing schaars, vooral op middelbaar en voortgezet niveau. Doordat jongeren niet of onvoldoende scholing genieten, hebben ze weinig kans op een baan en blijven vaak in armoede leven.
Het SIDO (Small Industries Development Organisation) is een mede door de Tanzaniaanse overheid gefinancierde organisatie. Een van de opleidingscentra die zij ondersteunen is het Mwanza Sewing and Training Centre (MSTC). MSTC ondersteunt kleine ondernemers, in het bijzonder vrouwen op het platteland en mensen met een beperking. Vanuit de plaats Mwanza is het MSTC actief in de armste regio van het Lake Zone Region in Tanzania.

Jonge vrouwen (ongehuwde moeders en uit de prostitutie gehaalde jonge vrouwen) kunnen bij het MSTC een vakopleiding volgen. In zes maanden leren zij hoe ze zelfstandig kleding kunnen ontwerpen en maken. Na deze vakopleiding helpt MSTC hen door een naaimachine ter beschikking te stellen en door middel van coaching. Zo kunnen zij een huisindustrietje opzetten, waarmee ze niet alleen onafhankelijk, maar ook gerespecteerde leden van de lokale gemeenschap worden. Jaarlijks ontvangen tussen de 300 en 400 groepen een dergelijke training.
De door de leerlingen gemaakte kledingstukken worden verkocht. Het opleidingscentrum ontvangt opdrachten van particulieren om kledingstukken te maken. Daarbij wordt het materiaal ter beschikking gesteld door de particulier. Het geld dat voor de kledingstukken wordt ontvangen wordt weer gebruikt om leerkrachten te betalen. Door op deze manier inkomsten te genereren, kan het MSTC uiteindelijk financieel onafhankelijk worden van donaties.
Het repareren en reviseren van naaimachines maakt onderdeel uit van de training. MSTC heeft ook zelf een eigen reparatieafdeling. Dat maakt hen minder afhankelijk van buitenlandse hulpgoederen.

“Made in Tanzania”
Een bijzonder doel van het MSTC is het ontwikkelen van een lokale productie van trapnaaimachines. Totnogtoe werden alle trapnaaimachines in Tanzania geïmporteerd. Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor trapnaaimachines waarvan er in Mwanza nu jaarlijks honderden van worden gemaakt.
Tools for Solidarity (een Noord-Ierse zusterorganisatie van Betuwe Wereldwijd) is al vanaf 2007 bij MSTC betrokken. Zij stuurden al vele gereviseerde naaimachines naar Tanzania.

Vanuit MSTC is nu de vraag naar een groot aantal ongereviseerde naaimachines. Het is de bedoeling dat deze naaimachines in Tanzania gereviseerd worden. Twee deskundige, lokaal opgeleide naaimachinemonteurs gaan trainingen verzorgen in het repareren en reviseren van naaimachines aan een geselecteerde groep van gebruikers, die bekend zijn uit het cursuswerk. De vaardigheden voor revisie worden daarmee in Tanzania opgebouwd, waar de machines ook gebruikt gaan worden.
Tools for Solildarity heeft onvoldoende capaciteit om zoveel naaimachines te kunnen leveren en heeft ons gevraagd de nodige expertise en bruikbare naaimachines te leveren.

De partners in dit project hebben de volgende rolverdeling:
MSTC (daarin ondersteunt door SIDO) draagt zorg voor de werkplaats en de instructeurs, en organiseren de revisieactiviteiten. Tools for Solidarity zorgt voor transport, projectbegeleiding en verslaglegging. Betuwe Wereldwijd zorgt voor de levering van naaimachines, reservematerialen en gereedschappen.

Het project is een eerste stap op weg naar een duurzame relatie met SIDO. Zij willen, in samenwerking met Tools for Solidarity en onze organisatie, ook op andere plaatsen in Noord-Tanzania werkplaatsen opzetten.

De kosten voor dit project zijn €7.400,-. MSTC betaalt zelf de kosten van de verscheping vanaf Dar es Salaam waar wij de naaimachines naartoe sturen. Tools for Solidarity neemt de transportkosten en projectbegeleiding voor hun rekening. Voor hun aandeel hebben zij al financiering voor een bedrag van £3000,-.

naaimachine revisie MSTC Tanzania.jpg
trapnaaimachines MSTC Tanzania.png

De goederen die wij gaan sturen zijn:

100 handnaaimachines rechte steek rond
10 handnaaimachines rechte steek schuitje
40 elektrische naaimachines
30 zig-zag trapnaaimachines
110 zig-zag elektrische naaimachines
25 borduur naaimachines
10 industriële naaimachines
1 leernaaimachine
5 breimachines

De naaimachines worden door ons geselecteerd en getoetst of zij te reviseren zijn.