‘Laten we hard werken’, een project met domino-effect

naaimachines KCS Zambia.jpg

Dat er hard wordt gewerkt in de Kimbanguist Community School blijkt wel uit het enthousiaste bericht dat we uit Zambia ontvingen van mr. Joseph Muhone, de directeur van deze school. In het najaar van 2018 kwam de container met goederen uit Nederland aan. Daardoor kon vanaf januari 2019 het Tumbombeshi-project, vertaald het ‘Laten we hard werken’-project, van start gaan. 120 Cursisten kregen de afgelopen 5 maanden extra training in ondernemersvaardigheden zoals boekhouden, management en marketing. Ze leerden daarmee hoe ze met een toekomstig bedrijfje sterk in de markt kunnen staan en zelfvoorzienend  zijn. Mannen en vrouwen, kwetsbare moeders en jongeren, waaronder 10 met een beperking, namen eraan deel. Analfabeten die dit traject volgden, kregen tegelijkertijd  taaltraining. Iedere leerling kon leren werken op de computer. Cursisten doen later extra praktijkervaring op door stage te lopen in een goed uitgeruste werkplaats. Last but not least worden ze in contact gebracht met organisaties die microkredieten verstrekken en krijgen ze de mogelijkheid om leningen tegen een lage rente af te sluiten. Zo kunnen ze hun bedrijfje daadwerkelijk opstarten. Sommige deelnemers weten nu al inkomsten te verwerven met hun nieuwe vaardigheden.
Behalve dat de studenten zakelijk goed worden voorbereid, heeft de training hen ook op een andere manier verder gebracht. Het studeren leidde voor velen de aandacht af van hun persoonlijke problemen. Ze konden hun energie nu op andere zaken richten, door de opleiding kregen ze structuur en een positief beeld van hun toekomst.

Met de verschillende  soorten machines en gereedschappen die Betuwe Wereldwijd heeft verstuurd, is niet alleen het Tumbombeshi project ondersteund, maar ook de opleiding fors uitgebreid. Totaal zijn maar liefst 220 nieuwe studenten aangenomen. Er is nu een ruimer aanbod aan beroepsopleidingen.

De uitbreiding van de opleiding heeft nog andere, niet voorziene, gevolgen gehad. De Kimbanguist Community School is opeens een zakelijk centrum geworden. Aan de randen van het schoolterrein verrijzen nieuwe bedrijfjes en woningen. Mensen vestigen zich graag dichtbij het opleidingscentrum om zakelijke contacten te kunnen leggen met studenten, bezoekers en de staf van de school. In deze regio benadert men tegenwoordig vaak de school voor advies. De campus is veel levendiger geworden doordat steeds meer vrouwen en meisjes de opleiding volgen. Dat trekt weer nieuwe vrouwelijke studenten aan. Doordat jongeren nu bezig zijn met hun studie, is het ook rustiger geworden in het gebied.

De schooldirecteur benadrukt dat de zending van Betuwe Wereldwijd sterk heeft bijgedragen aan het slagen van het Tumbombeshi project. Hij is dankbaar voor het vertrouwen dat in zijn school is gesteld. Voor hem is de beste manier om iets terug te doen: aan de doelen van het project vasthouden, daar hard aan blijven werken en Betuwe Wereldwijd regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen.

Gerda Van Rdaar