Computers en naaimachines voor Ghana

BWW_icoon gerealiseerd.png

gerealiseerd


Mfuom is een dorp dat op drie-vijf uur reisafstand van Accra af ligt. Circa 70% van de inwoners in Mfuom leeft onder de armoedegrens. Kinderen moeten vaak al vanaf jonge leeftijd in het huishouden meedraaien zodat zij uiteindelijk vaak niet eens de basisschool met succes afronden. Vele jongeren en jonge moeders in Mfuom zijn werkloos en hebben niet de mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen en hun gezin te onderhouden. Dit heeft invloed op onder andere criminaliteit, prostitutie, analfabetisme en drugsgebruik.

Er is een chronisch gebrek aan goed onderwijs in de dorpen van Ghana.

De Nederlandse Stichting Rhiza is actief in twee landen: Zuid-Afrika en Ghana. Hun doel is het ontwikkelen van sterke zelfredzame leefgemeenschappen. Rhiza doet dit door projecten aan te pakken op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en beroepsgerichte trainingen voor jongeren. Ook verstrekken ze microkredieten voor beginnende ondernemers.

Rhiza werkt in een aantal dorpen in het zuiden van Ghana. In de dorpen Suprudo en Jukwa Mfuom heeft Rhiza een programma gestart gericht op ICT-onderwijs, waarmee lokale basis- en middelbare scholen worden ondersteund. Het slagingspercentage van de scholen is daardoor gestegen van 1% naar 25%.

In Jukwa Mfuom is door Rhiza een Centre of Excellence gebouwd. Binnen dit gebouw wordt kleuter- basis- en beroepsgericht onderwijs gegeven. Ze hebben ook een werkplaats waar ze trainingen geven in kleding maken en waar ook producten voor de verkoop gemaakt kunnen worden. Het motto van de school is kwalitatief goed onderwijs voor iedereen met als gevolg toegang tot de economie voor jongeren en jonge moeders tussen de 18- en 30 jaar oud.

De werkplaats is aan een basisschool gekoppeld waar vooral de kinderen van de jonge moeders kwalitatief goed onderwijs krijgen.

Voor de werkplaatsen in Mfuom heeft Stichting Rhiza Ghana ons om 50 computers en 50 naaimachines gevraagd.

De kosten voor dit project, inclusief de verzending van de goederen, zijn €13.500,-

comoputerlokaal rhiza ghana.jpg
Rhiza kinderen op school.jpg