vrijwilliger fondsenwerving

Fondsenwerving is belangrijk voor Betuwe Wereldwijd en de vragende organisaties. De goederen die verstuurd worden, kunnen we alleen inzamelen, reviseren en verzenden met financiële hulp van anderen. Help mee in de zoektocht naar fondsen om de aanvraag voor gereedschappen en materialen te financieren. 

Read More
Joost Rensen