Vrijwilliger projectadministratie

projectadministratie.jpg

Dagelijks komen er bij Betuwe Wereldwijd aanvragen binnen voor ondersteuning van organisaties in ontwikkelingslanden. 
Met behulp van vragenlijsten, contact met referenten, zusterorganisaties en natuurlijk de vragende organisatie zelf, beoordelen we of we een project daadwerkelijk gaan uitvoeren.
De projectadministratie is dan ook belangrijk voor Betuwe Wereldwijd en de vragende organisaties. De goederen die verstuurd worden, kunnen we alleen inzamelen, reviseren en verzenden met financiële hulp van anderen. We moeten er dan ook zeker van zijn dat de goederen op een goede plek terechtkomen.

De vrijwilliger projectadministratie heeft globaal de volgende taken: 

  • informeren van (buitenlandse) organisaties over de ondersteuning die Betuwe Wereldwijd kan bieden

  • beoordelen van aanvragen aan de hand van criteria en contact leggen met referenten

  • schrijven van een kort advies over de aanvraag

  • informeren van de aanvrager over genomen besluit en, bij goedkeuring, verdere procedure

  • meehelpen met opstellen van transportdocumenten

  • contact houden met aanvrager over voortgang project

  • in een dossier bijhouden van alle communicatie rond een project

Het communiceren met aanvragers, meestal in het Engels, gebeurt over het algemeen via email, soms per post of via de telefoon.

Afhankelijk van de interesse kan de vrijwilliger ook meewerken aan de fondsenwerving voor een project.

We zijn op zoek naar iemand die:

  • communicatief vaardig is

  • handig is met de computer (in ieder geval Outlook, Word)

  • Engels kan lezen en schrijven

eva in werkplaats.jpg

Bij vragen of voor een kennismaking mail of bel Eva Nylander op 0345-515640. 


Joost Rensen