vrijwilliger fondsenwerving

computerles.jpg

Dagelijks komen er bij Betuwe Wereldwijd aanvragen binnen voor ondersteuning van organisaties in in ontwikkelingslanden. 
Als we de aanvragen goedkeuren, gaan we op zoek naar fondsen om de aanvraag te financieren. Fondsenwerving is dan ook belangrijk voor Betuwe Wereldwijd en de vragende organisaties. De goederen die verstuurd worden, kunnen we alleen inzamelen, reviseren en verzenden met financiële hulp van anderen.

De vrijwilliger fondsenwerving heeft globaal de volgende taken: 

  • samen met collega's zoeken naar en selecteren van fondsen waarbij de aanvraag binnen de doelstellingen past.

  • waar nodig vooroverleg met een fonds over een aanvraag.

  • verzamelen van alle benodigde informatie voor een aanvraag.

  • aanvraag indienen, vaak via aanvraagformulieren van het fonds, of anders met een eigen op te stellen brief.

  • besluitvorming van fondsen in de gaten houden en navraag doen als er lange tijd geen reactie is gegeven.

  • een dossier bijhouden van alle communicatie rond een project.

Afhankelijk van de interesse van de vrijwilliger kan ook meegewerkt worden bij de afdeling projectadministratie.

We zijn op zoek naar iemand die:

  • communicatief vaardig is

  • kan werken met Outlook, Word en Excel

  • bij voorkeur Engels kan lezen en schrijven

eva in werkplaats.jpg

Bij vragen of voor een kennismaking mail of bel Eva Nylander op 0345-515640. 


Joost Rensen