Nooit meer 'hosselen'

BWW_icoon_1.png

Nog €17.000,- nodig van €17.000,-


Naar PAS(sende) vaktrainingen voor kansarme jongeren in Nickerie en Albina

De band tussen Nederland en Suriname 
Suriname en Nederland zijn al eeuwen met elkaar verbonden. Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 heeft er nog lang een ontwikkelings-samenwerkingsrelatie tussen beide landen bestaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt via een Twinning-faciliteit gelden ter beschikking voor projecten die een duurzame samenwerking tussen Suriname en Nederland bevorderen. De sociale banden tussen Suriname en Nederland moeten worden versterkt door het uitwisselen van kennis en contacten en door samenwerking tussen maatschappelijke organisaties in beide landen. Een ander doel is het versterken van maatschappelijke middenveld in Suriname want helaas heerst er nog veel armoede.

projectgebied twinning suriname.png

Kansarme jongeren in Suriname 
In Oost- en West-Suriname, rondom Nickerie en in Marowijne, zijn achtergestelde gebieden waar jongeren weinig uitzicht hebben op een zelfstandig bestaan. Er heerst een hoge werkloosheid. Door de armoede zijn de woon- en leefomstandigheden slecht. Gezondheidsproblemen, ook onder jongeren, en tienermoederschap komen veel voor. Veel jongeren verlaten de school voortijdig zonder diploma op zak. Het worden risico-jongeren die grote kans lopen om de ‘drop outs’ van de samenleving te worden. Een deel van hen probeert op een makkelijke manier aan geld te komen door te gaan ‘hosselen’. Hosselen staat voor snel geld verdienen met allerlei klussen en werkzaamheden in het informele circuit. Veel jeugd trekt naar de steden. Ze zoeken hun geluk in Paramaribo of Albina, maar belanden daar vaak in de criminaliteit of de prostitutie.

Als je met deze jongvolwassenen spreekt, geven ze aan dat ze graag uit hun vicieuze cirkel willen stappen en willen werken aan een betere toekomst. De wil is aanwezig, maar nu nog de mogelijkheden. Die mogelijkheden  willen de Surinaamse Pater Ahlbrinck Stichting (PAS) en het Nederlandse Betuwe Wereldwijd samen gaan bieden. PAS werkt met deze doelgroep en zet zich al jaren actief in voor de ontwikkeling van bewoners van het Surinaamse binnenland. PAS en BWW hebben elkaar gevonden in een Twinning-project.

Twinning: één en één samen is meer dan twee
‘Twinning’ komt van ‘twins’, tweeling, en betekent  zoveel als ‘koppelen’. PAS en Betuwe Wereldwijd gaan de komende twee jaar als koppel samenwerken in het partnerproject ‘Naar een PAS(sende) vaktraining voor kansarme jongvolwassenen.’                                                                                

Dit Twinning-project richt zich op een speciale groep kansarme jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot ca. 30 jaar. Ze komen uit de westelijke polder en omgeving van Nickerie en het gebied van Marowijne; uit Moengo, Albina en omgeving. Het zijn jongeren die niet of nauwelijks naar school zijn gegaan en daardoor alleen hun eigen taal spreken en niet de officiële Nederlandse taal. Andere jongeren hebben een fysieke en/of verstandelijke beperking of laag IQ, weer anderen komen uit probleemgezinnen, zijn als kind seksueel of fysiek misbruikt of ze komen uit gezinnen met een laag inkomen. Deze groep heeft heel veel moeite met het opbouwen van een zelfstandig bestaan.

PAS biedt trainingen voor kansarme jongeren aan die uit drie delen bestaan: persoonlijkheidsvorming, vaktraining en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Tot nu toe biedt PAS onder andere las- en kapperscursussen aan. PAS heeft geen vaste leerkrachten in dienst en geen eigen leer-werkplaatsen voor vaktrainingen. De stichting huurt noodgedwongen leslokalen en neemt leerkrachten voor tijdelijke opdrachten aan. Jongeren uit de doelgroep voelen zich vaak niet aangesproken door schoolse leermethoden. Dat is één van de redenen waarom ze hun opleiding eerder niet hebben afgemaakt. De wens is om leerlingen minder schools les te gaan geven en ze veel meer in de praktijk met verschillende soorten gereedschap en machines om te leren gaan. Hiermee wil men schooluitval voorkomen.

PAS heeft een netwerk in Suriname, kennis over de doelgroep en veel plaatselijke ervaring. Betuwe Wereldwijd heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en ervaring met het inrichten en draaiend houden van een vaste leer-werkplaats. BWW kan gereedschappen en machines aan de PAS leveren.
Het ligt voor de hand dat de uitwisseling van kennis tussen beide stichtingen veel meer op kan gaan leveren dan de som van de delen!

Wat gaan we doen?
Puntsgewijs samengevat gaan de PAS en BWW het volgende doen:

  • Lesstof(een curriculum) en nieuwe op de praktijk gerichte lesmethoden ontwikkelen die geschikt zijn voor deze groep jongvolwassenen

  • Leraren opleiden die les kunnen geven op een manier die past bij de doelgroep

  • Twee vaste vakwerkplaatsen inrichten, één in Nickerie en één in Albina voor minimaal drie trainingen op het gebied van textiel en techniek

  • Voor deze leer-werkplaatsen een verdienmodel ontwikkelen dat ook op de lange termijn voldoende inkomsten op zal leveren. Hiervoor onderzoek doen naar producten en diensten waar in Suriname een markt voor is of waar een markt voor kan komen. Het zwaartepunt ligt op textiel en techniek

Het doel van dit Twinning- project is dat PAS in de toekomst een breder pakket aan trainingen aan kan gaan bieden. De kennis die tijdens dit project wordt opgedaan, wordt ter beschikking gesteld aan andere organisaties. Alles met het doel dat jongeren in Suriname in uitzichtloze situaties zicht krijgen op een beter bestaan voor zichzelf en hun omgeving. En natuurlijk dat degenen die dat eerder deden, nooit, maar dan ook nooit meer willen gaan hosselen.

Financiële bijdrage
Het ministerie van Buitenlandse Zaken stimuleert het versterken van sociale banden tussen Nederland en Suriname door kennisuitwisseling en samenwerking van maatschappelijke organisaties. Vanuit deze Twinning-faciliteit Suriname-Nederland is ons project goedgekeurd en kunnen we rekenen op een flinke bijdrage (€190.625,-) in de kosten. De totale kosten zijn begroot op €224.535,-.
PAS en Betuwe Wereldwijd moeten zelf nog een deel van de kosten regelen. Dat gaat om een bedrag van €33.910,-. PAS heeft van een Surinaamse organisatie al een toezegging voor de helft van dit bedrag.

Jongeren+in+Marijkedorp%2C+aan+de+weg+naar+Albina.jpg