Een kijkje in onze portemonnee


 

Waar komen onze inkomsten vandaan?

Het grootste deel van onze inkomsten komt uit fondsen voor onze projecten. Verder krijgen we vergoedingen voor de begeleiding van mensen met een rugzakje. Van de gemeente ontvangen we een waarderingssubsidie voor zowel ons werk hier, als ons werk daar. Een klein deel van de inkomsten komt uit giften en donaties. Tenslotte hebben we nog een paar procent overige inkomsten, waaronder de opbrengsten van de afzet van materialen zoals oude metalen.

In 2016 bedroegen onze inkomsten in totaal €229.779. Onderstaande diagrammen geven de inkomsten, besteding en uitgaven over 2016 weer.

diagram inkomsten.png

 

Wat doen wij met uw geld?

Onze uitgaven bestaan uit kosten voor Tools4Change projecten, de begeleiding van mensen in onze werkplaats en overhead. 

Besteding

De besteding voor Tools4Change is opgebouwd uit uitgaven voor projectorganisatie, directe projectkosten, huisvesting, kantoor, bestelwagen en overige kosten. 

diagram uitgaven.png

 

Meer over onze inkomsten en uitgaven kunt u vinden in ons financieel jaarverslag