Betuwe Wereldwijd start een groot samenwerkingsproject in Suriname

We zijn al een tijdje bezig met de voorbereidingen voor een groot samenwerkingsproject in Suriname. Dat doen we samen met PAS, een organisatie in Suriname die zich al jaren inzet voor de ontwikkeling van bewoners van het Surinaamse binnenland. We gaan twee leer-werkplaatsen opzetten waar jongvolwassenen die van het reguliere onderwijs afgehaakt zijn een vak kunnen leren. Ook worden leraren opgeleid en lesstof ontwikkeld, zodat er voor deze specifieke doelgroep blijvend passend onderwijs gegeven kan worden.
Uit een groot aantal ingediende projecten is onder andere ons project goedgekeurd voor subsidie in het kader van de ‘Twinningfacailiteit Suriname-Nederland’ van het ministerie van Buitenlandse Zaken. PAS en Betuwe Wereldwijd moeten zelf nog een deel van de kosten regelen. Dat gaat om een bedrag van €33.910,-. Helpt u ons mee de jongvolwassenen in Suriname een kans te geven?
Meer informatie over dit samenwerkingsproject vindt u op onze website.

Gerda Van R